some presentations of the exhibit

lighting, courtesy of

“El lloc i l’instant” - Museu d’Art Modern de Tarragona

until February 14, 2021

photos: Juana Sardà - Escola Massana

Eugenia Arnavat - Escola d’Art i Disseny de Tarragona

Carme Miquel - despatx Tom Carr